School - skoalle - school

agenda voor de komende weken.

Wat gaat er de komende weken plaats vinden? Bekijk de agenda voor de actuele stand van zaken.

Algemeen - algemien - general...

gedragsregels op onze school

Met elkaar hebben we te houden aan dezelfde gedragsregels / afspraken. Op die manier blijft het voor iedereen duidelijk wat er wel of niet kan op onze...

Het gebouw - it gebou - the...

De Pôlle staat letterlijk en figuurlijk midden in het dorp Marssum. De naam van de school is ontleend aan de plaats waarop onze school is gebouwd.

het team - it team - the team

school ondersteunings profiel - SOP

Onze school beschikt over een School Ondersteunings Profiel, dat aangeeft welke ondersteuningsmogelijkheden aan kinderen geboden kunnen worden. Hieronder...

Schoolgids 2017-2018

Schooljaarverslag 2015-2016

In de bijlage kunt u lezen hoe het ons het afgelopen jaar is gegaan.

Schooltijden

De lestijden per groep.

Vakanties en vrije dagen 17-18

overzicht van de vakanties

visie - missie 2019

Dit krijgt u van ons - Hier staan we voor - Hier kunt u op rekenen.