School - skoalle - school

agenda voor de komende weken.

Wat gaat er de komende weken plaats vinden? Bekijk de agenda voor de actuele stand van zaken.

Algemeen - algemien - general...

gedragsregels op onze school

Met elkaar hebben we te houden aan dezelfde gedragsregels / afspraken. Op die manier blijft het voor iedereen duidelijk wat er wel of niet kan op onze...

Het gebouw - it gebou - the...

De Pôlle staat letterlijk en figuurlijk midden in het dorp Marssum. De naam van de school is ontleend aan de plaats waarop onze school is gebouwd.

het team - it team - the team

school ondersteunings profiel - SOP

Onze school beschikt over een School Ondersteunings Profiel, dat aangeeft welke ondersteuningsmogelijkheden aan kinderen geboden kunnen worden. Hieronder...

Schoolgids 2016-2017

De schoolgids is een zo volledig mogelijk overzicht van alles wat deze school tot 'De Pôlle' maakt. De doelstellingen, de visie, de actuele...

Schooljaarverslag 2015-2016

In de bijlage kunt u lezen hoe het ons het afgelopen jaar is gegaan.

Schooltijden

De lestijden per groep.

vakanties en vrije dagen

In de bijlage een overzicht van de op dit moment bekende data.

visie - missie 2019

Dit krijgt u van ons - Hier staan we voor - Hier kunt u op rekenen.