het gebouw - it gebou - the building

Dagelijks gaan de kinderen naar school waar ze verzekerd willen zijn van kwalitatief goed onderwijs. Ouders kiezen bewust voor een school die aansluit bij de thuissituatie. Vanuit het vertrouwen dat de school hun kinderen voorbereidt op de huidige en toekomstige maatschappij. 

O.b.s. De Pôlle staat midden in het dorp Marsum en is centraal gelegen tussen Leeuwarden, Ritsumasyl en Ingelum. Leerlingen uit de directe omgeving bezoeken onze school. Ouders/ verzorgers maken deze keuze omdat ze bewust kiezen voor de rust die er op onze school heerst en het rijke talig aanbod van Nederlands, Engels en Fries.


 

foto & video