Fotoalbums


Promofilm voor studenten Meartaligens NHL-Stenden

OBS de Pôlle

Diploma's Engels

Punniken populair in groep 7 en 8

Griekse les

Spreekbeurt cupcakes maken

Pablo Picasso

Open Dag 2014

Winter Fair voor Serious Request

Sinterklaas op school

St. Nicholas group 7/8 2013

Lampionnen 2013

Stoomboten knutselen

Safe and Social

creatief met groep 7/8

Op naar de kaasboerderij!

Samen spelen op De Pôlle

Poptaslot groep 5+6

Groep 7 en 8 Dauwtrappen 2013

Juffenfeest 2013 Groep 1-2

Paasontbijt in de pyjama

Floralia maart 2013

Vogelwacht op bezoek in groep 7/8

Schoolschaatsen 2013

Ballonnen met de Vliegbasis

Bezoek aan Vliegbasis Leeuwarden

Ontdek het VMBO op het Comenius. Groep 8.

Een aantal gemaakte werken tijdens Kinderboekenweek 2012

Aflsluiting Kinderboekenweek 2012

Schoolkamp groep 7/8 Grou

berneboekesjuery

Op stap met de Vogelwacht

Leerlingenwerk groep 7/8

Dauwtrappen groep 7 en 8