nieuwsbrief 9 - juni 2017

Op dinsdag 27 juni zullen veel basisschoolleerkrachten in Nederland een uur later starten met hun les dan normaal. Zo ook het team van o.b.s. De Pôlle. De organisaties die verenigd zijn in het PO-front hebben tot deze prikactie opgeroepen om hun boodschap aan de politiek kracht bij te zetten. Lees verder in de bijlage.